Thermotop C/E/Z

Ohjainlaitteen korjaus 210 €

 

 Tyypilliset oireet:

- Paloilmapuhaltimen ohjaus ei toimi oikein

- Ohjainlaitteeseen ei saa yhteyttä

- Aiheettomia vikakoodeja hehkusta, paloilmapuhaltimesta yms.

- Näyttää jäähdytysnesteen lämpötilan väärin

 

 Täytä huoltolähete tästä

 

Thermotop V

Ohjainlaitteen korjaus 250 €

 Tyypilliset oireet:

- Yrittää käynnistyä, mutta sammuu heti ja herjaa hehkuvikaa

- Tyypilliset vikakoodit:

     CPM-B1D241E "Glow Plug. General electrical failure. Circuit resistance out of range.

     Reference resistance wrong 22h

- Paloilmapuhallin/kiertovesipumppu/polttoainepumppu ei käynnisty/toimintahäiriö

 

 

  Täytä huoltolähete tästä